Қазақстан-2050 | Президент сайты | Үкімет сайты | Парламент сайты | Түркістан облысы әкімдігі сайты
Қазақша Русский

Отдел трудоустроиства и соцальных программ

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы

21 қазандағы № 14 бұйрығымен бекітілген нысан

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО
I. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ  

Кизбай Қалдира Қанафияқызы

___Кизбай Қалдира Қанафиякызы__

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии))

Отырар аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы,

Е-R-1 санаты

_Начальник Отрарского районного отдела трудоустройства и социальных программ,

(жұмыс орны, лауазымы, санаты/ место работы, должность, категория)

категория Е-R-1_

_______________________630225401297____________________

(жеке сәйкестендіру нөмірі/ индивидуальный идентификационный номер)

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/ Дата рождения (число, месяц, год) 25 ақпан 1963 жыл / 25 февраля 1963 года
Туылған жерi/Место рождения ОҚО, Отырар ауданы, Шәуілдір ауылы / ЮКО, Отрарский район, село Шаульдер
Ұлты/Национальность* Қазақ / Казашка
Бiлiмi/Образование Жоғары / Высшее
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/ Год окончания и наименование учебного заведения 1985 жылы, В.И.Ленин атындағы Қазақ политехникалық институты / 1985 год Казахский политехнический институт им.В.И.Ленина
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/ Квалификация по специальности Инженер-экономист / Инженер-экономист    
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/ Ученая степень, ученое звание Жоқ / Не имеет
Шет тiлдерiн бiлуi/ Владение иностранными языками Орыс тілі / Русский язык
Дипломатиялық дәрежесi/ Дипломатический ранг Жоқ / Не имеет
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi, біліктілік сыныбы/ Воинское, специальное звание, классный чин, квалификационный класс Жоқ / Не имеет
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/ Государственные награды, почетные звания Жоқ / Не имеет
Арнайы тексеру нәтижелерi/ Результаты специальной проверки ҚР ҰҚК ОҚО бойынша департаменті 08.01.2001 ж. №0422 хаты, мемлекеттік қызметте болуына кедергі келтіретін мәліметтер жоқ / Письмо департамента КНБ РК по ЮКО от 08.01.2001 г. №0422, материалами, препятствующим работе на государственной службе не располагает
Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/ Дата принесения присяги государственным служащим 08 қантар 2001 жыл / 08 января 2001 года
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/ Сведения о дисциплинарных взысканиях Жоқ / Не имеет
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/ Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения) ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 13.03.2017 ж. №159207917576 хатына сәйкес, мәліметтер жоқ/ Согласно письма КПСиСУ ГП РК от 13.03.2017 г. №159207917576, сведений нет
Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/ Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения) ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 13.03.2017 ж. №159207917576 хатына сәйкес, мәліметтер жоқ/ Согласно письма КПСиСУ ГП РК от 13.03.2017 г. №159207917576, сведений нет
Мемлекеттік қызметшінің жұмысын бағалау нәтижелері туралы мәлімет (күні және бағасы)/ Сведения о результатах оценки деятельности государственного служащего (дата и оценка) Тоқсандық «тиімді»/ Квартальный «эффективно»
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/ Дата и результаты аттестации 2017 жылғы 15 мамырдағы ЖАК хаттамасы негізінде «атқаратын мемлекеттік лауазымына сәйкес келеді»/ На основании протокола ВАК от 15 мая 2017 года «соответствует занимаемой государственной должности»
Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/ Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации 2014 жылы ОҚО әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлерді даярлау орталығында біліктілігін арттыру семинарынан өтті / Прошла курс повышения квалификации в Центре подготовки государственных служащих аппарата акима ЮКО в 2014 году

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию

Мөрдің орны Место печати

  1. II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Күні/Дата Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi/ Должность, место работы, местонахождение организации
қабылданған/ приема босатылған/ увольнения
05.08.1983 29.08.1983 Жезқазған кен металлургия комбинаты / Жезказганский горно-металургический комбинат
17.09.1985 22.10.1986 Қызылқұм аудандық қаржы бөлімі аға есепшісі / Старший бухгалтер Кызылкумского районного финансового отдела
22.10.1986 05.08.1987 Қызылқұм аудандық қаржы бөлімінің халық шаруа-шылығын қаржыландыру бөлімінің аға экономисті / Старший экономист отдела финансировния народного хозяйства Кызылкумского районного финансового отдела
05.07.1989 04.01.1990 Қызылқұм аудандық қаржы бөлімінің кірістер бөлімінің аға экономисті / Старший экономист отдела доходов районного отдела экономики
04.01.1990 04.10.1991 Қызылқұм аудандық қаржы бөлімінің халық шаруа-шылығын қаржыландыру бөлімінің аға экономисті / Старший экономист отдела финансировния народного хозяйства Кызылкумского районного финансового отдела
04.10.1991 02.02.1997 Отырар аудандық қаржы бөлімінің аға экономисті / Старший экономист Отрарского районного финансового отдела
03.02.1997 04.01.1999 Отырар ауданы « Ынталы » орталау мектебінің есепшісі / Бухгалтер основной школы «Ынталы» Отрарского района
03.07.2000 08.01.2001 Шымкент қалалық қаржы бөлімінің жергілікті бюджеттің орындалуын есептеу және есеп беру бөлімінің бас маманы болып құжаттары арнайы тексеруден өтіп келгенше қабылданды / До прохождения документов специальной проверки принята главным специалистом отдела бухгалтерского учета выполнения местного бюджета и отчетности Шымкентского городского финансового отдела
08.01.2001 07.11.2001 Шымкент қалалық қаржы бөлімінің жергілікті бюджеттің орындалуын есептеу және есеп беру бөлімінің бас маманы / Главный специалист отдела бухгалтерского учета выполнения местного бюджета и отчетности Шымкентского городского финансового отдела
07.11.2001 23.03.2004 Шымкент қалалық қаржы бөлімінің халықты әлеуметтік қорғау қаржыландыру бөлімі бастығы / Начальник отдела финансирования социальной защиты населения Шымкентского городского финансового отдела
23.03.2004 19.01.2005 Шымкент қалалық қаржы бөлімі басқару аппаратын, денсаулық сақтауды және құқық қорғау органдарын қаржыландыру бөлімі бастығы / Начальник отдела финансирования управленческого аппарата, здравоохранения и правозащитных органов Шымкентского городского финансового отдела
19.01.2005 11.04.2005 Шымкент қалалық қаржы бөлімі бюджет бөлімінің бас маманы / Главный специалист бюджетного отдела Шымкентского городского финансового отдела
11.04.2005 07.09.2009 Отырар аудандық қаржы бөлімі бастығының орынбасары / Заместитель начальника Отрарского районного финансового отдела
07.09.2009 Б.К.Д Отырар аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы / Начальник Отрарского районного отдела трудоустройства и социальных программ

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/

Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы): _____ Кенжебеков Аманғали Мұратбекұлы_____

____Кенжебеков Амангали Муратбекулы _______

(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы __________________ _______ жыл «__» _____________ айы Подпись________________ «__» ____________месяц ________год

Мөрдің орны Место печати

Back to Top