Қазақстан-2050 | Президент сайты | Үкімет сайты | Парламент сайты | Түркістан облысы әкімдігі сайты
Қазақша Русский

Басшылық

Отырар ауданының әкімі

Жунисов Абдигали Айтжанович

Жунисов Абдигали Айтжанович


Құрметті жерлестер! Сіздерді Отырар ауданының ресми сайтының ашылуымен шын жүректен құттықтаймын!

Отырар ауданы... Бір кезде ұшқан құстың қанаты, жүгірген аңның тұяғы талатын, құм суырып, сағым ойнаған сайын дала, қазір жаңарып жасарған, қайта түлеген өлке осылай аталады.

Иә, тамырын тереңге тартқан Отырар тарихы біздер үшін өте қымбат. Оның егемен еліміздің ешбір облыс, аудан, ауылында жоқ бес ерекшелігі бар. Біріншіден, бұл қала – адамзаттың екінші ұстазы атанған әл-Фарабидің отаны. Осының өзі-ақ Отырардың атын шығаруға жетер еді. Ал бұл жерден одан бөлек тағы 33 әл-Фараби шыққан. Екіншіден, Отырар өз заманындағы руханият астанасы болған. Александриядан кейінгі әлемдегі ең үлкен кітапхана осында орналасқан. Үшіншіден, Отырар өзінің қаһарман қорғаушыларымен өшпес даңққа бөленген, батырлықтың, сүйіспеншіліктің теңдесі жоқ үлгісіне айналған қала. Төртіншіден бұл жерде Қожа Ахмет Иассауидің ұстазы, әлем мұсылмандарының ардақтысы Арыстанбаб жерленген. Бесіншіден, күш атасы Қажымұқан осында туылған. Сондықтан да бұл өңірді Елбасымыз Н.Назарбаев «Ұлы Отырар – қазақ өркениетінің алтын діңгегі» деп атаған. Үкіметіміз 2004 жылдың 30 қыркүйегінде «Көне Отырарды қалпына келтіру» туралы №1009 қаулы қабылдады. Өйткені, тамырын тереңге тартқан Отырар тарихының айтары мол, аңғартары одан да көп еді. Сонау көне заманның әр қырынан айғақ берер деректері мен дәйектері өмірдің өзіндей шексіз болатын.

Отырар ауданы 1935 жылы қаңтар айында құрылған. Ауданда 13 ауыл округі бар, оларда 54681 халық тұрады. Аудан орталығы Шәуілдір ауылы деп аталады. Қазіргі таңда ел тәуелсіздігі арқасында және Елбасымыздың «Мәдени мұра» бағадарламасы аясында ауданымыз күн сайын өсіп-өркендеп, көркейіп келеді.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО I. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР / ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
Жунисов Абдигали Айтжанович (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии)) Отырар ауданының әкімі Аким Отырарского района (жұмыс орны, лауазымы, санаты/ место работы, должность, категория)

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/ Дата рождения (число, месяц, год) 15 наурыз 1959 жылы / 15 марта 1959 года
Туылған жерi/Место рождения ОҚО Отырар ауданы Шәуілдір ауылы / ЮКО, Отрарский район, село Шаульдер
Ұлты/Национальность* Қазақ / Казах
Бiлiмi/Образование Жоғары / Высшее
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/ Год окончания и наименование учебного заведения 1. 1988 жылы, Алматы қаласындағы Ауылшаруашылық институты / 1988 год, Алматинский сельскохозяй-ственный институт 2. 2003 жылы, Алматы қаласындағы Қазақ Ұлттық аграрлық университеті / Алматинский Казахский национальный аграрный университет
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/ Квалификация по специальности 1. Орман және парк шаруашылығы, орман шаруашылығы инженері / инженер лесного и паркового хозяйства 2. Ауыл шаруашылығын механикалан-дыру, инженер-механик / Механизация сельского хозяйства, инженер-механик
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/ Ученая степень, ученое звание Жоқ / Нет
Шет тiлдерiн және Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы халықтары тiлдерiн бiлуi/ Владение иностранными языками и языками народов Содружества Независимых Государств Орыс тілі / Русский язык
Дипломатиялық дәрежесi/ Дипломатический ранг Жоқ / Не имеет
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi, біліктілік сыныбы/ Воинское, специальное звание, классный чин, квалификационный класс Лейтенант / Лейтенант
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/ Государственные награды, почетные звания Жоқ / Не имеет
Арнайы тексеру нәтижелерi/ Результаты специальной проверки ҚР ҰҚК ОҚО бойынша департаменті 13.10.2014 ж. №14/1-11909 хаты, мемлекеттік қызметте болуына кедергі келтіретін мәліметтер жоқ/ Письмо департамента КНБ РК по ЮКО от 13.10.2014 г. №14/1-11909, материалами, препятствующим работе на государственной службе не располагает
Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/ Дата принесения присяги государственным служащим 20 қазан 2014 жыл / 20 октября 2014 года
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/ Сведения о дисциплинарных взысканиях Жоқ / Не имеет
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/ Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения) ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 10.03.2017 ж. №378547316809 хатына сәйкес, мәліметтер жоқ/ Согласно письма КПСиСУ ГП РК от 10.03.2017 г. №378547316809, сведений нет
Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/ Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения) ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 10.03.2017 ж. №378547316809 хатына сәйкес, мәліметтер жоқ/ Согласно письма КПСиСУ ГП РК от 10.03.2017 г. №№378547316809, сведений нет
Бағалау нәтижелері туралы мәлімет (күні және бағасы)/ Сведения о результатах оценки (дата и оценка) 22.12.2016 ж., «тиімді»./ 22.12.2016 г., «эффективно»
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/ Дата и результаты аттестации 2017 жылғы 17 наурыздағы ЖАК хаттамасы негізінде «атқаратын мемлекеттік лауазымына сәйкес келеді»/ На основании протокола ВАК от 17 марта 2017 года «соответствует занимаемой государственной должности»
Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/ Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации  

  1. II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ / ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Күні/Дата Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi/ Должность, место работы, местонахождение организации
қабылданған/ приема босатылған/ увольнения
01.08.1976 03.05.1977 Қызылқұм ауданы Тұтынушылар одағы құрылыс бригадасының сыршы-сылақшысы / Штукатур-маляр строительной бригады Кызылкумского районного общества потребителей
03.05.1977 15.06.1979 Кеңес әскері қатарында / Служба в рядах советской армии
15.06.1979
24.02.1983 Қызылқұм ауданы «Госкомсельхозтехника» МТЖ базасының жұмысшысы, жүргізушісі, инженер-технологы / Рабочий, водитель, инженер-технолог базы РМТ «Госкомсельхозтехника» Отрарского района
24.02.1983 18.10.1985 Қызылқұм аудандық комсомол комитетінің сектор меңгерушісі, бөлім бастығының орынбасары / Заведующий сектором, заместитель начальника отдела Кызылкумского районного комитета комсомала
18.10.1985 24.10.1986 «Госкомсельхозтехника» МТЖ базасының бас инженері/ Главный инженер базы РМТ «Госкомсельхозтехника»
24.10.1986 21.12.1992 Украина КCP, Херсон комбайн зауыты тірек базасының аға инженері, бастығы / Украинская ССР, старший инженер опорной базы Херсонского завода комбайнов
21.12.1992 18.09.1998 Облыстық Тұтынушылар одағының Қызылқұм автокөлік кәсіпорнының директоры / Директор Кызылкумского автотранспортного предприятия Областного общества потребителей
06.10.1998 01.03.2000 Отырар орман шаруашылығының инженер-механигі / Инженер-механик Отрарского леснлгл хозяйства
01.03.2000 16.02.2005 «Оңтүстік орманы» РГП-дан кейін ЖШС Отырар ауланындағы филиалының директоры / Директор Отрарского филиала РГП затем ТОО «Оңтүстік орманы»
16.02.2005 28.03.2005 Шілік ауыл округінің әкімі болып құжаттары арнайы тексеруден өтіп келгенше еңбек шартымен қабылданды / До прохождения документов специальной проверки принят по трудовому договору акимом Шиликского сельского округа
28.03.2005 21.04.2007 Шілік ауыл округінің әкімі / Аким Шиликского сельского округа
22.04.2007 30.03.2009 «Отырар-Агро» ЖШС директоры / Директор ТОО «Отырар-Агро»
30.03.2009 12.05.2009 Отырар ауданы Ақтөбе ауыл округінің әкімі / Аким сельского округа Актюбе
12.05.2009 20.01.2010 Отырар ауданы әкімінің кеңесшісі / Советник акима Отрарского района
20.01.2010 15.09.2011 Отырар аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімінің бастығы / Начальник Отрарского районного отдела предпринимательства и сельского хозяйства
15.09.2011 25.10.2013 «Оңтүстік құрылыс сервис» ЖШС директордың орынбасары, директоры / Заместитель директора, директор ТОО «Оңтүстік құрылыс сервис»
28.10.2013 30.06.2014 Отырар ауданының жер қатынастары және ауыл шаруашылығы бөлімінің бас маманы / Главный специалист Отрарского районного отдела земельных отношении и сельского хозяйства
30.06.2014 21.11.2014 Отырар ауданының жер қатынастары және ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысы / Начальник Отрарского районного отдела земельных отношении и сельского хозяйства
21.11.2014 26.08.2019 Отырар ауданы әкімнің орынбасары / Заместитель акима Отарского района
26.08.2019 Б.к.д / Д.с.д. Отырар ауданының әкімі / Аким Отырарского района

Отырар ауданы әкімінің орынбасары

Елекеев Тоқсейіт Артықбайұлы
Елекеев Тоқсейіт Артықбайұлы

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері

министрінің 2016 жылғы 11 ақпандағы № 31 бұйрығына 1-қосымша

нысан

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО I. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Елекеев Тоқсейіт Артықбайұлы

_Елекеев Токсейт Артыкбайулы_

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии))

Отырар ауданы әкімінің орынбасары, E-1 санаты

Заместитель акима Отрарского района, категория E-1

(жұмыс орны, лауазымы, санаты/ место работы, должность, категория) ____________________680223304134______________________

(жеке сәйкестендіру нөмірі/ индивидуальный идентификационный номер)

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/ Дата рождения (число, месяц, год) 23 ақпан 1968 жыл / 28 февраля 1968 года
Туылған жерi/Место рождения ОҚО, Отырар ауданы, Шәуілдір ауылы / ЮКО, Отрарский район, село Шаульдер
Ұлты/Национальность* Қазақ / Казах
Бiлiмi/Образование Жоғары / Высшее
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/ Год окончания и наименование учебного заведения 1994 жылы, Алматы зоотехникалық малдәрігерлік институты / 1994 год, Алматинский зоотехнический ветеринарный институт
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/ Квалификация по специальности Малдәрігер / Ветеринарный врач
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/ Ученая степень, ученое звание Жоқ / Нет
Шет тiлдерiн және Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы халықтары тiлдерiн бiлуi/ Владение иностранными языками и языками народов Содружества Независимых Государств Орыс тілі / Русский язык
Дипломатиялық дәрежесi/ Дипломатический ранг Жоқ / Не имеет
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi, біліктілік сыныбы/ Воинское, специальное звание, классный чин, квалификационный класс Лейтенант / лейтенант
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/ Государственные награды, почетные звания Жоқ / Не имеет
Арнайы тексеру нәтижелерi/ Результаты специальной проверки ҚР ҰҚК ОҚО бойынша департаменті 05.03.2003 ж. №3/1-6-1828 хаты, мемлекеттік қызметте болуына кедергі келтіретін мәліметтер жоқ / Письмо департамента КНБ РК по ЮКО от 05.03.2003 г. №3/1-6-1828, материалами, препятствующим работе на государственной службе не располагает
Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/ Дата принесения присяги государственным служащим 04 қантар 2001 жыл / 04 января 2001 года
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/ Сведения о дисциплинарных взысканиях Жоқ / Не имеет
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/ Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения) ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 13.03.2017 ж. №801495992821 хатына сәйкес, мәліметтер жоқ/ Согласно письма КПСиСУ ГП РК от 13.03.2017 г. №801495992821 сведений нет
Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/ Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения) ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 13.03.2017 ж. №801495992821 хатына сәйкес, мәліметтер жоқ/ Согласно письма КПСиСУ ГП РК от 13.03.2017 г. №801495992821 сведений нет
Бағалау нәтижелері туралы мәлімет (күні және бағасы)/ Сведения о результатах оценки (дата и оценка) 22.12.2016 ж., «тиімді»./ 22.12.2016 г., «эффективно»
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/ Дата и результаты аттестации 2017 жылғы 11 мамырдағы ЖАК хаттамасы негізінде «атқаратын мемлекеттік лауазымына сәйкес келеді»/ На основании протокола ВАК от 11 мая 2017 года «соответствует занимаемой государственной должности»
Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/ Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации 2017 жылы ОҚО әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлерді даярлау орталығында біліктілігін арттыру семинарынан өтті / Прошел курс повышения квалификации в Центре подготовки государственных служащих аппарата акима ЮКО в 2017 году.

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию

Мөрдің орны Место печати

  1. II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Күні/Дата Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi/ Должность, место работы, местонахождение организации
қабылданған/ приема босатылған/ увольнения
01.08.1985 16.12.1985 Темір астық қабылдау пункті, жұмысшы / Тимурский пункт приема зерна, рабочий
18.12.1985 04.07.1986 Қызылқум аудандық транспорттық экспедициалық колоннада 3 дәрежелі слесарь / Слесарь 3 разряда Кызылкумской районной транспортной экпедиционной колонны
01.08.1986 10.11.1987 Алматы зооветеринариялық институтының студенті / Студент Алматинского зооветеринарного института
10.11.1987 01.09.1989 Совет армиясы қатарында қызмет атқарған / Служба в рядах Советской армии
01.09.1989 30.06.1994 Алматы зооветеринариялық институтының студенті / Студент Алматинского зооветеринарного института
01.08.1994 23.11.1995 Отырар аудандық малдәрігерлік станцияның малдәрігері/ Ветеринарный врач Отрарской районной ветстанции
23.11.1995 19.12.1998 Отырар ауданы малдәрігерлік станцияның жұқпалы аурулар жөніндегі аға малдәрігері / Старший ветеринарный врач инфекцтонныз болезней Отрарской районной ветстанции
01.01.1999 01.07.1999 Отырар аудандық ветеринариялық бөлімнің жетекші маманы / Ведущий специалист Отрарского районного отдела ветеринарии
01.07.1999 27.10.1999 Отырар аудандық малдәрігерлік қадағалау бөлімінің эпизоотияға қарсы күрес жөніндегі ұйымдастыру бөлімінің меңгерушісі / Заведующий отделением по борьбе с эпизоотическими болезнями Отрараского районного отдела ветеринарного надзора
27.10.1999 04.10.2002 Отырар аудандық басқармасының мемлекеттік ветеринариялық инспекторы / Государственный ветеринарный инспектор Отырарского районного управления
04.10.2002 20.09.2005 Отырар аудандық аумақтық басқарманың бас маман-бас мемлекеттік ветеринариялық инспекторының орынбасары / Главный специалист-заместитель главного государственного ветеринарного инспектора Отырарского районного территориального управления
20.09.2005 15.10.2006 Отырар аудандық аумақтық басқармасының ветеринариялық бөлімінің бастығы-бас мемлекеттік ветеринариялық инспекторы / Начальник ветеринарного отдела - главный государственный ветеринарный инспектор Отырарского районного территориального управления
  03.09.2007   18.01.2010 ҚР АШМ Отырар аудандық аумақтық инспекциясының ветеринария бөлімінің бастығы-бас мемлекеттік ветеринариялық инспекторы / Начальник ветеринарного отдела - главный государственный ветеринарный инспектор Отырарской районной территориальной инспекции
18.01.2010 21.10.2019 Oтырар аудандық ветеринария бөлімінің басшысы / Начальник Отрарского районного отдела ветеринарии
21.10.2019 Б.К.Д Отырар ауданы әкімінің орынбасары / Заместитель акима Отрарского района

Персоналды басқару қызметі (кадр қызметiнiң) басшысының м.у.а./ Вр.и.о руководителя службы управления персоналом (кадровой службы):

_____ Құлымбетов Талғат Төленұлы_____

____Кулымбетов Талгат Толенұлы _______

(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы __________________ _______ жыл «__» _____________ айы Подпись________________ «__» ____________месяц ________год

Мөрдің орны Место печати

Отырар ауданы әкімінің орынбасары

Әліш Рыскелді Салхутдинұлы
Әліш Рыскелді Салхутдинұлы

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы

21 қазандағы № 14 бұйрығымен бекітілген нысан

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО
I. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Әліш Рыскелді Салхутдинұлы

__Алиш Рыскелды Салхутдинулы___

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии))

Отырар ауданы әкімінің орынбасары, Е-1санаты

__Заместитель акима Отрарского района, категория Е-1__

(жұмыс орны, лауазымы, санаты/ место работы, должность, категория) _____________________790623300961_____________________

(жеке сәйкестендіру нөмірі/ индивидуальный идентификационный номер)

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/ Дата рождения (число, месяц, год) 23 маусым 1979 жыл / 23 июня 1979 года
Туылған жерi/Место рождения ОҚО, Отырар ауданы, Шәуілдір ауылы / ЮКО, Отрарский район, село Шаульдер
Ұлты/Национальность* Қазақ / Казах
Бiлiмi/Образование Жоғары / Высшее
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/ Год окончания и наименование учебного заведения 1. М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті / Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауезова 2. Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті / Региональный социально-инновационный университет
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/ Квалификация по специальности 1.Бухгалтерлік есеп және аудит, экономист-бухгалтер / Бухгалтерский учет и аудит, экономист-бухгалтер 2. Құқықтану, құқық бакалавры / Правоведение, бакалавр права
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/ Ученая степень, ученое звание Жоқ/Нет
Шет тiлдерiн бiлуi/ Владение иностранными языками Орыс тілі/ Русский язык
Дипломатиялық дәрежесi/ Дипломатический ранг Жоқ/Не имеет
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi, біліктілік сыныбы/ Воинское, специальное звание, классный чин, квалификационный класс Лейтенант/ Лейтенант
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/ Государственные награды, почетные звания Жоқ / Не имеет
Арнайы тексеру нәтижелерi/ Результаты специальной проверки ҚР ҰҚК ОҚО бойынша департаменті 12.07.2001 ж. №3/1-9-8313 хаты, мемлекеттік қызметте болуына кедергі келтіретін мәліметтер жоқ/ Письмо департамента КНБ РК по ЮКО от 12.07.2001 г. №3/1-9-8313, материалами, препятствующим работе на государственной службе не располагает
Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/ Дата принесения присяги государственным служащим 01 шілде 2001 жыл / 01 июля 2001 года
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/ Сведения о дисциплинарных взысканиях Жоқ / Не имеет
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/ Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения) ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 10.03.2017 ж. №983901286234 хатына сәйкес, мәліметтер жоқ/ Согласно письма КПСиСУ ГП РК от 10.03.2017 г. №983901286234, сведений нет
Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/ Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения) ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 10.03.2017 ж. №983901286234 хатына сәйкес, мәліметтер жоқ/ Согласно письма КПСиСУ ГП РК от 10.03.2017 г. №983901286234, сведений нет
Мемлекеттік қызметшінің жұмысын бағалау нәтижелері туралы мәлімет (күні және бағасы)/ Сведения о результатах оценки деятельности государственного служащего (дата и оценка) Тоқсандық «тиімді»/ Квартальный «эффективно»
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/ Дата и результаты аттестации 2017 жылғы 17 наурыздағы ЖАК хаттамасы негізінде «атқаратын мемлекеттік лауазымына сәйкес келеді»/ На основании протокола ВАК от 17 марта 2017 года «соответствует занимаемой государственной должности»
Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/ Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации 2015 жылы Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы мемлекеттік басқару Академиясында біліктілігін арттыру семинарынан өтті / Прошел курс повышения квалификации в Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан в 2015 году

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию

Мөрдің орны Место печати

  1. II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Күні/Дата Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi/ Должность, место работы, местонахождение организации
қабылданған/ приема босатылған/ увольнения
15.07.1996 28.11.1996 «Отырар жылу жүйесі» МКҚК 3 разрядты слесарі / Слесарь 3 разряда ГККП «Отырар жылу жүйесі»
01.12.1996 09.04.2001 Ш.Қалдаяқов атындағы жалпы орта мектебінің есепшісі / Бухгалтер общей средней школы ит.Ш.Калдаякова
  19.04.2001 09.12.2003 Отырар ауданы бойынша салық комитетінің салық төлеушілермен жұмыс жүргізу бөлімінің аға салық инспекторы / Старший налоговый инспектор отдела по работе с налогоплательщиками Налогового комитета по Отрарскому району
09.12.2003 01.04.2004 Отырар ауданы бойынша салық комитетінің салық төлеушілермен жұмыс жүргізу бөлімінің жетекші маманы / Ведущий специалист отдела по работе с налогоплательщиками Налогового комитета по Отрарскому району
01.04.2004 03.02.2006 Отырар ауданы бойынша салық комитетінің салық есептілігін қабылдау, тіркеу және өңдеу бөлімінің бастығы / Начальник отдела по приему, регистрации и обработке налоговой отчетности Налогового комитета по Отрарскому району
03.03.2006 27.10.2006 ҚР ҚМ Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша салық комитетінің салық төлеушілермен жұмыс жүргізу бөлімінің бастығы / Начальник отдела по работе с налогоплательщиками наогового комитета по Южно-Казахстанской области МФ РК
27.10.2006 25.08.2008 Түркістан қаласы бойынша салық комитетінің жанама салықтар бөлімінің бастығы / Начальник отдела по косвенным налогам Налогового комитета по городу Туркистан
25.08.2008 13.01.2009 Түркістан қаласы бойынша салық басқармасының заңды тұлғалардың ақпаратын қабылдау және өңдеу орталығы бөлімінің бастығы / Начальник отдела центр по приему и обработке информации юридических лиц Налогового управления по городу Туркистан
13.01.2009 25.03.2009 Отырар ауданы бойынша салық басқармасының мәжбүрлеп өндіру және құқықтық жұмыс бөлімінің бастығы / Начальник отдела по принудительному взысканию и правовой работе Налогового управления по Отрараскому району
25.03.2009 19.05.2009 Отырар ауданы бойынша салық басқармасының салық әкімшілігі және салық төлеушілермен жұмыс жүргізу бөлімінің бастығы / Начальник отдела по по работе с налоговой администрацией и налогоплательщиками Налогового управления по Отрараскому району  
19.05.2009 12.05.2011 Отырар ауданы бойынша салық басқармасы бастығының орынбасары / Заместитель начальника Налогового управления по Отрараскому району
12.05.2011 Б.к.д Отырар ауданы әкімінің орынбасары / Заместитель акима Отрарского района

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы

Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы): _____ Кенжебеков Аманғали Мұратбекұлы_____

____Кенжебеков Амангали Муратбекулы _______

(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы __________________ _______ жыл «__» _____________ айы Подпись________________ «__» ____________месяц ________год

Мөрдің орны Место печати

Отырар ауданы әкімінің орынбасары

Жаппарқұлов Пердехан Абайұлы
Жаппарқұлов Пердехан Абайұлы

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы

21 қазандағы № 14 бұйрығымен бекітілген нысан

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГОI. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Жаппарқұлов Пердехан Абайұлы

_Жаппарқұлов Пердехан Абайұлы__

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии))

Отырар ауданы әкімінің орынбасары, Е-1 санаты

_Отырар ауданы әкімінің орынбасары, категория Е-1__

(жұмыс орны, лауазымы, санаты/ место работы, должность, категория) ______________________590319300987_____________________

(жеке сәйкестендіру нөмірі/ индивидуальный идентификационный номер)

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/ Дата рождения (число, месяц, год) 19 наурыз 1959 жылы / 19 марта 1959 года
Туылған жерi/Место рождения ОҚО Отырар ауданы Шәуілдір ауылы / ЮКО, Отырарский район, село Шаульдер
Ұлты/Национальность* Қазақ / Казах
Бiлiмi/Образование Жоғары / Высшее
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/ Год окончания и наименование учебного заведения 1. 1980 жылы Жезқазған педагогикалық институты / 1980 год / Жезказганский педагогический институт 2. Шымкент әлеуметтік-педагогикалық университеті / Шымкентский социально-педагогический университет
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/ Квалификация по специальности 1. Сурет және сызу пәнінің мұғалімі / учитель рисования и черчения 2. Тарих пәнінің мұғалімі / учитель истории
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/ Ученая степень, ученое звание Жоқ / Нет
Шет тiлдерiн бiлуi/ Владение иностранными языками Орыс тілі / Русский язык
Дипломатиялық дәрежесi/ Дипломатический ранг Жоқ / Не имеет
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi, біліктілік сыныбы/ Воинское, специальное звание, классный чин, квалификационный класс Жоқ / Не имеет
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/ Государственные награды, почетные звания Жоқ / Не имеет
Арнайы тексеру нәтижелерi/ Результаты специальной проверки ҚР ҰҚК ОҚО бойынша департаменті 17.06.2015 ж. №14/1-7956 хаты, мемлекеттік қызметте болуына кедергі келтіретін мәліметтер жоқ/ Письмо департамента КНБ РК по ЮКО от 17.06.2015 г. №14/1-7956, материалами, препятствующим работе на государственной службе не располагает
Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/ Дата принесения присяги государственным служащим 14 шілде 2015 жылы / 14 июля 2015 года  
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/ Сведения о дисциплинарных взысканиях Жоқ / Не имеет
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/ Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения) ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 10.03.2017 ж. №830179459700 хатына сәйкес мәліметтер жоқ/ Согласно письма КПСиСУ ГП РК от 10.03.2017 г. №830179459700, сведений нет
Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/ Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения) ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 10.03.2017 ж. №830179459700 хатына сәйкес мәліметтер жоқ/ Согласно письма КПСиСУ ГП РК от 10.03.2017 г. №830179459700, сведений нет
Мемлекеттік қызметшінің жұмысын бағалау нәтижелері туралы мәлімет (күні және бағасы)/ Сведения о результатах оценки деятельности государственного служащего (дата и оценка) Тоқсандық «тиімді»/ Квартальный «эффективно»
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/ Дата и результаты аттестации 2017 жылғы 17 наурыздағы ЖАК хаттамасы негізінде «атқаратын мемлекеттік лауазымына сәйкес келеді»/ На основании протокола ВАК от 17 марта 2017 года «соответствует занимаемой государственной должности»
Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/ Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию

Мөрдің орны Место печати

  1. II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Күні/Дата Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi/ Должность, место работы, местонахождение организации
қабылданған/ приема босатылған/ увольнения
26.08.1980 15.11.1980 Ш.Уәлиханов атындағы орта мектебінің сызу және сурет пәнінің мұғалімі / Учитель рисования и черчения средней школы им.Ш.Уалиханова
15.11.1980 11.05.1986 В.И.Ленин атындағы орта мектебінің сызу және сурет пәнінің мұғалімі / Учитель рисования и черчения средней школы им.В.И.Ленина
20.10.1992 09.03.1994 Ш.Қалдаяқов атындағы орта мектебі директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары / Заместитель директора по воспитательной части средней школы им.Ш.Қалдаяқова
09.03.1994 05.09.1995 Аудандық техникалық құралдар орталығының меңгерушісі / Руководитель районного центра технических средств
05.09.1995 27.12.2004 Ш.Қалдаяқов атындағы орта мектебінің директоры / Директор средней школы им.Ш.Қалдаяқова
27.12.2004 19.01.2005 Шәуілдір ауыл округінің әкімі / Аким Шаульдерского сельского округа
19.01.2005 02.07.2008 Отырар аудандық білім беру және спорт бөлімінің бастығы / Начальник Отрарского районного отдела образования
05.09.2008 01.03.2010 Ж.Жабаев атындағы орта мектебінің директоры / Директор средней школы им.Ж.Жабаева
01.03.2010 08.09.2010 Ө.Жәнібеков атындағы №4 лицей интернатының директоры / Директор лицей-интерната №4 им.О.Жанибекова
08.09.2010 06.01.2011 А.Дәрібаев атындағы орта мектебінің директоры / Директор средней школы им.А.Дарибаева
28.12.2011 18.04.2013 "Отырар мемлекеттік археологиялық қорық-мұражайы" республикалық ММ директоры / Директор республиканского ГП «Отрарский государственный археологический музей-заповедник»
06.06.2013 20.01.2015 "Әзірет Сұлтан" мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-мұражайы республикалық ММ ғылыми қызметкері / Научный сотрудник республиканского ГП «Государственный историко-культурный музей-заповедник "Әзірет Сұлтан"
04.05.2015 02.07.2015 Отырар аудандық ішкі саясат бөлімінің басшысы болып (арнайы тексеру нәтижесін алғанға дейін еңбек шартымен) қабылданды / Принят начальником Отрарского районного отдела внутренней политики (по трудовому договору до получения результатов специальной проверки)
02.07.2015 14.08.2015 Отырар аудандық ішкі саясат бөлімінің басшысы / Начальник Отрарского районного отдела внутренней политики
14.08.2015 Б.к.д. Отырар ауданы әкімінің орынбасары / Заместитель акима Отрарского района

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/

Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы): _________Момбек Нұрлан Серікбайұлы__________

_______ Момбек Нурлан Серикбайулы__________ (тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы __________________ _______ жыл «__» _____________ айы Подпись________________ «__» ____________месяц ________год

Мөрдің орны Место печати

Отырар ауданы әкімі аппаратының басшысы

Мәулен Айдос Қалдыбайұлы
Мәулен Айдос Қалдыбайұлы
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы 21 қазандағы № 14 бұйрығымен бекітілген нысан

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО I. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

МӘУЛЕН Айдос Қалдыбайұлы

МАУЛЕН Айдос Калдыбайулы

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии)) Отырар ауданы әкімі аппаратының басшысы (Е-2 санаты)

Руководитель аппарата акима Отрарского района (категория Е-2)

(жұмыс орны, лауазымы, санаты/ место работы, должность, категория) 800219301600

(жеке сәйкестендіру нөмірі/ индивидуальный идентификационный номер)

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/ Дата рождения (число, месяц, год) 19 ақпан 1980 жыл / 19 февраля 1980 года
Туылған жерi/Месторождения ОҚО, Отырар ауданы, Қоғам ауылы ЮКО, Отрарский район, село Когам
Ұлты/Национальность* Қазақ / Казах
Бiлiмi/Образование Жоғары / Высшее
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/ Год окончания и наименование учебного заведения 2003 жылы, Қ.А.Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ Түрік университеті / 2003 год, Международный Казахско-Турецкий университет им. К.А.Яссауи
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/ Квалификация по специальности Бүкіл әлем тарихы / Всемирная история
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/ Ученая степень, ученое звание Жоқ / Не имеет
Шет тiлдерiн бiлуi/ Владение иностранными языками Орыс тілі / Русский язык
Дипломатиялық дәрежесi/ Дипломатический ранг Жоқ / Нет
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi, біліктілік сыныбы/ Воинское, специальное звание, классный чин, квалификационный класс Қатардағы жауынгер / Рядовой
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/ Государственные награды, почетные звания
Арнайы тексеру нәтижелерi/ Результаты специальной проверки
Мемлекеттiк қызметшiнiң ант бергенкүнi/ Дата принесения присяги государственным служащим
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/ Сведения о дисциплинарных взысканиях Жоқ / Нет
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/ Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложенияи исполнения) Жоқ / Нет
Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/ Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (осовершении коррупционного дисциплинарного правонарушения) Жоқ / Нет
Мемлекеттік қызметшінің жұмысын бағалау нәтижелері туралы мәлімет (күніжәнебағасы)/ Сведения о результатах оценки деятельности государственного служащего (дата и оценка)
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/ Дата и результаты аттестации
Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/ Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию

Мөрдің орны Место печати

  1. II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Күні/Дата Лауазымы, жұмысорны, ұйымның орналасқан жерi/ Должность, место работы, местонахождение организации
қабылданған/ приема босатылған/ увольнения
30.06.1997 21.08.2000 ДОСААФ комитетінің тир оқытушысы / Инструктор тира комитетет ДОСААФ
31.08.2000 26.07.2004 Қоғам жалпы орта мектебінің мұғалімі / Учитель общей средней школы Когам
26.07.2004 05.03.2005 Отырар аудандық спорт және дене шынықтыру бөлімінің бас маманы / Главный специалист Отрарского районного отдела физической культуры и спорта
05.03.2005 05.01.2009 Отырар аудандық ішкі саясат бөлімінің бас маманы / Главный специалист Отрарского районного отдела внутренней политики
05.01.2009 22.08.2011 М.Шаханов атындағы жалпы орта мектебінің директоры/ Директор общей средней школы имени М.Шаханова
22.08.2011 04.05.2012 М.Әуезов жалпы орта мектебінің директоры / Директор общей средней школы имени М.Ауезова
04.05.2012 12.12.2013 Ө.Жәнібеков атындағы №4 лицей интернатының директоры / Директор лицея-интерната №4 имени О.Жанибекова
12.12.2013 14.05.2018 Отырар жалпы орта мектебінің директоры / Директор общей средней школы Отрар
14.05.2018 Б.к.д./ Д.с.д. Отырар ауданы әкімі аппаратының басшысы (арнайы тексеру нәтижесін алғанға дейін еңбек шартымен) / Руководитель апарата акима Отрарского района (по трудовому договору до получения результата специальной проверки)

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/ Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы):

Кенжебеков Аманғали Мұратбекұлы

Кенжебеков Амангали Муратбекулы (тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы __________________ _______ жыл «__» _____________ айы Подпись________________ «__» ____________месяц ________год

Мөрдің орны Место печати

 
Back to Top