Қазақстан-2050 | Президент сайты | Үкімет сайты | Парламент сайты | Түркістан облысы әкімдігі сайты
Қазақша Русский

Отырар аудандық жер қатынастары бөлімі

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы 21 қазандағы № 14 бұйрығымен бекітілген нысан

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО I. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Айдаркулов Мухтар Туребекулы

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии)) Отырар аудандық жер қатынастары бөлімінің басшысы

(Е-R-1 санаты)

(жұмыс орны, лауазымы, санаты/ место работы, должность, категория) 821109300046

(жеке сәйкестендіру нөмірі/ индивидуальный идентификационный номер)

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/ Дата рождения (число, месяц, год) 09.11.1982 жыл
Туылған жерi/Месторождения ОҚО,Отырар ауданы, Шәуілдір ауылы
Ұлты/Национальность* Қазақ
Бiлiмi/Образование Жоғары
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/ Год окончания и наименование учебного заведения Халықаралық Қазақ Араб университеті. 1999-2003 жыл
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/ Квалификация по специальности Құқықтану, заңгер
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/ Ученая степень, ученое звание жоқ
Шет тiлдерiн бiлуi/ Владение иностранными языками Орыс тілі
Дипломатиялық дәрежесi/ Дипломатический ранг жоқ
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi, біліктілік сыныбы/ Воинское, специальное звание, классный чин, квалификационный класс -
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/ Государственные награды, почетные звания жоқ
Арнайы тексеру нәтижелерi/ Результаты специальной проверки 24.01.2005 жыл №3/1-6-690
Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/ Дата принесения присяги государственным служащим 15.03.2005
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/ Сведения о дисциплинарных взысканиях жоқ
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/ Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения) жоқ
Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/ Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения) жоқ
Мемлекеттік қызметшінің жұмысын бағалау нәтижелері туралы мәлімет (күні және бағасы)/ Сведения о результатах оценки деятельности государственного служащего (дата и оценка) «Тиімді»
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/ Дата и результаты аттестации 18.04.2017 жылы атқаратын мемлекеттік лауазымына сай келеді.
Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/ Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации ОҚО әкім аппаратының мемлекеттік қызметшілерді даярлау орталығы 07.04.2016 жыл №344 Қазақстан РеспубликасыПрезидентінің жанындағы мемлекеттік басқару Академиясы Түркістан облысы бойынша филиалы №TRKBA 00282 21-23.05.2019 ж

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию

Мөрдің орны Место печати

  1. II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Күні/Дата Лауазымы, жұмысорны, ұйымның орналасқан жерi/ Должность, место работы, местонахождение организации  
қабылданған/ приема босатылған/ увольнения
01.08.2003 23.01.2005 «Сыздықбеков А» ш/ш есепші
24.01.2005 04.02.2005 Отырар аудандық салық комитетіне үш ай сынақ мерзімімен маман қызметіне қабылдансын.
04.02.2005 01.02.2007 Отырар аудандық салық комитетінің штат құрылымының өзгеруіне байланысты салықтарды мәжбүрлеп өндіру және жанама салықтар бөлімінің маманы
01.02.2007 25.08.2008 Отырар ауданы бойынша салық комитетінің салықтық тексеру және аудит бөлімінің маманы
25.08.2008 12.11.2008 Отырар ауданы бойынша салық басқармасының салық аудиті бөлімінің жетекші маманы
12.11.2008 16.07.2009 Отырар ауданы бойынша салық басқармасының салық әкімшілігі және салық төлеушілермен жұмыс жүргізу бөлімінің бас маманы
16.07.2009 19.01.2011 Аудан әкімі аппарты ұйымдастыру және кадрлармен жұмыс бөлімінің бас маманы.
19.01.2011 10.06.2011 Аудан әкімі аппартының бақылау және кадрлармен жұмыс бөлімінің бас маманы.
10.06.2011 17.07.2013 Отырар ауданы әкімінің көмекшісі
17.07.2013 28.07.2014 Отырар ауданы әкімі аппаратының ұйымдастыру-инспекторлық бөлімінің бас инспекторы баспасөз хатшысы
28.07.2014 05.08.2015 Отырар ауданы әкімінің көмекшісі
05.08.2015 17.05.2017 Аудан әкімі аппараты заң бөлімінің басшысы
29.05.2017 15.06.2017 Аудан әкімі аппараты ұйымдастыру-инспекторлық бөлімінің бас инспекторы
15.06.2017 25.09.2019 Аудан әкімі аппараты ақпараттық қауіпсіздік және мемлекеттік қызмет көрсету бөлімінің бас инспекторы
25.09.2019 Б.к.д. Отырар аудандық жер қатынастары бөлімінің басшысы

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/ Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы):

Кенжебеков Амангали Мұратбекұлы

(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы __________________ _______ жыл «__» _____________ айы Подпись________________ «__» ____________месяц ________год

Мөрдің орны Место печати

  1. II. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІГЕ МІНЕЗДЕМЕ/ ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО

(мемлекеттік қызметші басқа лауазымға ауысқан жағдайда мемлекеттік қызметшінің басшысы толтырады/ заполняется руководителем государственного служащего в случаях перевода государственного служащего на другую должность)

Мінездеме/ Характеристика Баллдар/ Баллы
Қызмет этикасын сақтауы/ Соблюдение служебной этики
Жауапкершілігі және орындаушылығы/ Ответственность и исполнительность
Бастамашылығы/ Инициативность
Көшбасшылық қасиеттері және жұмысты ұйымдастыру қабілеті / Лидерские качества и способность организовать работу **
Мемлекеттік тілді білуі/ Знание государственного языка
Адамдармен тіл табысуы және командада жұмыс істей білуі/ Коммуникативность и умение работать в команде
Мемлекеттік қызметшіні сипаттайтын басқа да мәліметтер/ Другие сведения, характеризующие государственного служащего

** басшы лауазымдағы адамдар үшін/ для лиц, занимающих руководящие должности

Мөрдің орны Место печати

Мемлекеттік қызметшінің басшысы/ Руководитель государственного служащего: Мәулен Айдос Қалдыбайұлы

(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Лауазымы/Должность

Аудан әкімі аппаратының басшысы Қолы/Подпись ______________________________________________________ Күні/Дата _________________________________________________________

Мінездемемен таныстырылды/ С характеристикой ознакомлен (а): Айдаркулов Мухтар Туребекулы

(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы/Подпись _______________________________________________________ Күні/Дата __________________________________________________________

Мінездемемен келіспеген жағдайда негіздеме/ Обоснование в случае несогласия с характеристикой: _________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/ Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы): Кенжебеков Амангали Мұратбекұлы (тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Мөрдің орны Место печати

 
Back to Top