Қазақстан-2050 | Президент сайты | Үкімет сайты | Парламент сайты | Түркістан облысы әкімдігі сайты
Қазақша Русский

Отырар аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы 21 қазандағы № 14 бұйрығымен бекітілген нысан

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО I. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Сыздық Батырбек Асқарбекұлы

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии)) Отырар аудандық ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысы,

Е-R-1 санаты

(жұмыс орны, лауазымы, санаты/ место работы, должность, категория) 801102300202

(жеке сәйкестендіру нөмірі/ индивидуальный идентификационный номер)

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/ Дата рождения (число, месяц, год) 02.11.1980 жыл
Туылған жерi/Месторождения ОҚО, Отырар ауданы, Шеңгелді ауылы
Ұлты/Национальность* Қазақ
Бiлiмi/Образование Жоғары
Оқуорнын бiтiрген жылы және оның атауы/ Год окончания и наименование учебного заведения М.Әуезов атындағы ОҚМУ-2004 ж. Қырғыз мемлекеттік заң академиясы-2007 ж. Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті-2013ж.
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/ Квалификация по специальности 1.Экономика және бизнес-Мемлекеттік және жергілікті басқару бакалавры 2.Юристпруденция, юрист 3.Тарих және география, тарих және география пәнінің мұғалімі
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/ Ученая степень, ученое звание Жоқ
Шет тiлдерiн бiлуi/ Владение иностранными языками Орыс тілі
Дипломатиялық дәрежесi/ Дипломатический ранг жоқ
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi, біліктілік сыныбы/ Воинское, специальное звание, классный чин, квалификационный класс Лейтенант
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/ Государственные награды, почетные звания жоқ
Арнайы тексеру нәтижелерi/ Результаты специальной проверки №2/3-10-38378 14.12.2007 ж.
Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/ Дата принесения присяги государственным служащим 18.12.2007 ж.
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/ Сведения о дисциплинарных взысканиях жоқ
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/ Сведения о наложени и административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения) жоқ
Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/ Сведения о наложени и дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершени и коррупционного дисциплинарного правонарушения) жоқ
Мемлекеттік қызметшінің жұмысын бағалау нәтижелері туралы мәлімет (күні және бағасы)/ Сведения о результатах оценки деятельности государственного служащего (дата и оценка) жоқ
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/ Дата и результаты аттестации 16.05.2017 жыл атқаратын мемлекеттік лауазымына сай келеді
Қайтадаярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/ Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің "ОҚО бойынша мемлекеттік қызметкерлерді қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру өңірлік орталығы" РМҚК №1828 11-14.12.2017ж

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию

Мөрдің орны Место печати

  1. II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Күні/Дата Лауазымы, жұмысорны, ұйымның орналасқан жерi/ Должность, место работы, местонахождение организации  
қабылданған/ приема босатылған/ увольнения
28.11.2005 01.03.2006 Түркістан қалалық ауылшаруашылық және жер қатынастары бөлімінің инспекторы
01.03.2006 01.07.2006 ОҚО Түркістан қаласының жер қатынастары бөлімінің нұсқаушы
02.10.2006 01.03.2007 «Түркістан Жер» ЖШС-нің жерге орналастырушы технигі
01.03.2007 01.11.2007 ОҚО Түркістан қалалық кәсіпкер бөлімінің инспекторы
01.11.2007 14.12.2007 Түркістан қалалық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің бас маманы болып құжаттары арнайы тексеруден өтіп келгенше қабылдансын.
14.12.2007 25.02.2008 Түркістан қалалық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің бас маман-заңгері
25.02.2008 10.02.2010 ОҚО Түркістан қалалық қаржы бөлімінің жергілікті бюджетті қаржыландыру секторының бас маманы
10.02.2010 01.04.2010 ОҚО Түркістан қалалық экономика және қаржы бөлімі, жергілікті бюджетті қаржыландыру секторының бас маманы
01.04.2010 30.07.2012 ОҚО Отырар аудандық экономика және қаржы бөлімі бастығының орынбасары
30.07.2012 19.08.2013 ОҚО Отырар аудандық кәсіпкерлік және ауылшаруашылығы бөлімі бастығының орынбасары
05.09.2013 25.11.2014 ОҚО Отырар аудандық жер қатынастары және ауылшаруашылығы бөлімі басшысының орынбасары
25.11.2014 21.09.2017 Отырар аудандық жер қатынастары және ауылшаруашылығы бөлімінің басшысы
21.09.2017 01.02.2018 Аудандық экономика және қаржы бөлімінің сектор меңгерушісі
01.02.2018 08.08.2019 Аудандық экономика және қаржы бөлімі басшысының орынбасары
08.08.2019 Б.к.д. Отырар аудандық ауылшаруашылығы бөлімінің басшысы

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/ Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы):

Кенжебеков Амангали Мұратбекұлы

(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы __________________ _______ жыл «__» _____________ айы Подпись________________ «__» ____________месяц ________год

Мөрдің орны Место печати

  1. II. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІГЕ МІНЕЗДЕМЕ/ ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО

(мемлекеттік қызметші басқа лауазымға ауысқан жағдайда мемлекеттік қызметшінің басшысы толтырады/ заполняется руководителем государственного служащего в случаях перевода государственного служащего на другую должность)

Мінездеме/ Характеристика Баллдар/ Баллы
Қызмет этикасын сақтауы/ Соблюдение служебной этики
Жауапкершілігі және орындаушылығы/ Ответственность и исполнительность
Бастамашылығы/ Инициативность
Көшбасшылық қасиеттері және жұмысты ұйымдастыру қабілеті / Лидерские качества и способность организовать работу **
Мемлекеттік тілді білуі/ Знание государственного языка
Адамдармен тіл табысуы және командада жұмыс істей білуі/ Коммуникативность и умение работать в команде
Мемлекеттік қызметшіні сипаттайтын басқа да мәліметтер/ Другие сведения, характеризующие государственного служащего

** басшы лауазымдағы адамдар үшін/ для лиц, занимающих руководящие должности

Мөрдің орны Место печати

Мемлекеттік қызметшінің басшысы/ Руководитель государственного служащего: Бейсенова Эльмира Тұңғышбайқызы

(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Лауазымы/Должность

Аудандық экономика және қаржы бөлімінің басшысы Қолы/Подпись ______________________________________________________ Күні/Дата _________________________________________________________

Мінездемемен таныстырылды/ С характеристикой ознакомлен (а): Сыздық Батырбек Асқарбекұлы

(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы/Подпись _______________________________________________________ Күні/Дата __________________________________________________________

Мінездемемен келіспеген жағдайда негіздеме/ Обоснование в случае несогласия с характеристикой: _________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/ Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы): Кенжебеков Амангали Мұратбекұлы (тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Мөрдің орны Место печати

Back to Top