Қазақстан-2050 | Президент сайты | Үкімет сайты | Парламент сайты | Түркістан облысы әкімдігі сайты
Қазақша Русский

Отырар аудандық ветеринария бөлімі

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы 21 қазандағы № 14 бұйрығымен бекітілгеннысан
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО I. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Елекеев Тоқсейіт Артықбайұлы

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии)) Отырар аудандық ветеринария бөлімінің басшысы (санаты E-R-1)

(жұмыс орны, лауазымы, санаты/ место работы, должность, категория) 680223304134

(жеке сәйкестендіру нөмірі/ индивидуальный идентификационный номер)

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/ Дата рождения (число, месяц, год) 23.02.1968 жыл
Туылған жерi/Место рождения ОҚО, Отырар ауданы, Шәуілдір ауылы
Ұлты/Национальность* Қазақ
Бiлiмi/Образование Жоғары
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/ Год окончания и наименование учебного заведения 1994 жыл Алматы зоотехникалық малдәрігерлік институты
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/ Квалификация по специальности Малдәрігер, малдәрігері
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/ Ученая степень, ученое звание жоқ
Шет тiлдерiн бiлуi/ Владение иностранными языками Орыс тілі
Дипломатиялық дәрежесi/ Дипломатический ранг жоқ
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi, біліктілік сыныбы/ Воинское, специальное звание, классный чин, квалификационный класс кіші сержант
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/ Государственные награды, почетные звания жоқ
Арнайы тексеру нәтижелерi/ Результаты специальной проверки ҚР ҰҚК ОҚО бойынша департамнтінің 05.03.2003 жылғы №3/1-6-1828 санды хаты.
Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/ Дата принесения присяги государственным служащим 04.01.2001 жыл
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/ Сведения о дисциплинарных взысканиях жоқ
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/ Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения) жоқ
Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/ Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения) жоқ
Мемлекеттік қызметшінің жұмысын бағалау нәтижелері туралы мәлімет (күні және бағасы)/ Сведения о результатах оценки деятельности государственного служащего (дата и оценка) Тоқсандық, жылдық «тиімді»
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/ Дата и результаты аттестации 11.05.2017 жыл атқаратын мемлекеттік лауазымына сай келеді
Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/ Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации ОҚО әкімі аппараты мемлекеттік қызметкерлерді даярлау орталығы 25-28.07.2017 ж №709  

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию

Мөрдің орны Место печати

  1. II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 
Күні/Дата Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi/ Должность, место работы, местонахождение организации  
қабылданған/ приема босатылған/ увольнения
01.08.1985 16.12.1985 “Темір астық қабылдау пункті” жұмысшы
18.12.1985 04.07.1986 Қызылқум аудандық транспорттық экспедициалық колоннада 3 дәрежелі слесарь
01.08.1986 10.11.1987 “Алматы зооветеринариялық институты”, студент
10.11.1987 01.09.1989 Совет армиясы қатарында қызмет атқарған
01.09.1989 30.06.1994 Алматы зооветеринариялық институтының студенті
01.08.1994 23.11.1995 Отырар аудандық малдәрігерлік станцияның малдәрігері
23.11.1995 19.12.1998 Отырар ауданы малдәрігерлік станцияның жұқпалы аурулар жөніндегі аға малдәрігері
01.01.1999 01.07.1999 Отырар аудандық ветеринариялық бөлімнің жетекші маманы
01.07.1999 27.10.1999 Отырар аудандық малдәрігерлік қадағалау бөлімінің эпизоотияға қарсы күрес жөніндегі ұйымдастыру бөлімінің меңгерушісі, бас маман
27.10.1999 04.10.2002 Отырар аудандық басқармасының мемлекеттік ветеринариялық инспекторы
04.10.2002 20.09.2005 Отырар аудандық аумақтық басқарманың бас маман-бас мемлекеттік ветеринариялық инспекторының орынбасары
20.09.2005 15.10.2006 Отырар аудандық аумақтық басқармасының ветеринариялық бөлімінің бөлім бастығы-бас мемлекеттік ветеринариялық инспекторы
  03.09.2007   18.01.2010 ҚР АШМ Отырар аудандық аумақтық инспекциясының ветеринария бөлімінің бастығы-бас мемлекеттік ветеринариялық инспекторы
18.01.2010 Б.К.Д Oтырар аудандық ветеринария бөлімінің басшысы

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/ Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы):

Кенжебеков Амангали Мұратбекұлы

(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы __________________ _______ жыл «__» _____________ айы Подпись________________ «__» ____________месяц ________год

Мөрдің орны Место печати

  1. II. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІГЕ МІНЕЗДЕМЕ/ ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО

(мемлекеттік қызметші басқа лауазымға ауысқан жағдайда мемлекеттік қызметшінің басшысы толтырады/ заполняется руководителем государственного служащего в случаях перевода государственного служащего на другую должность)

Мінездеме/ Характеристика Баллдар/ Баллы
Қызмет этикасын сақтауы/ Соблюдение служебной этики
Жауапкершілігі және орындаушылығы/ Ответственность и исполнительность
Бастамашылығы/ Инициативность
Көшбасшылық қасиеттері және жұмысты ұйымдастыру қабілеті / Лидерские качества и способность организовать работу **
Мемлекеттік тілді білуі/ Знание государственного языка
Адамдармен тіл табысуы және командада жұмыс істей білуі/ Коммуникативность и умение работать в команде
Мемлекеттік қызметшіні сипаттайтын басқа да мәліметтер/ Другие сведения, характеризующие государственного служащего

** басшы лауазымдағы адамдар үшін/ для лиц, занимающих руководящие должности

Мөрдің орны Место печати

Мемлекеттік қызметшінің басшысы/ Руководитель государственного служащего: ____________________________________________________________________ (тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Лауазымы/Должность ________________________________________________ Қолы/Подпись ______________________________________________________ Күні/Дата _________________________________________________________

Мінездемемен таныстырылды/ С характеристикой ознакомлен (а): ____________________________________________________________________ (тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы/Подпись _______________________________________________________ Күні/Дата __________________________________________________________

Мінездемемен келіспеген жағдайда негіздеме/ Обоснование в случае несогласия с характеристикой: _________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/ Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы): ___________________________________________________________________ (тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Мөрдің орны Место печати

 
Back to Top