Открыть меню Поиск
СМИ о нас
Ресми Интернет-ресурс

Отырар ауданының әкімдігі


Отырар аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы 21 қазандағы № 14 бұйрығымен бекітілгеннысан
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО I. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Кизбай Қалдира Қанафияқызы

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии)) Отырар аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы Е-R-1

(жұмыс орны, лауазымы, санаты/ место работы, должность, категория) 630225401297

(жеке сәйкестендіру нөмірі/ индивидуальный идентификационный номер)

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/ Дата рождения (число, месяц, год) 25.02.1963 жыл
Туылған жерi/Место рождения ОҚО, Отырар ауданы, Шәуілдір ауылы
Ұлты/Национальность* Қазақ
Бiлiмi/Образование Жоғары
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/ Год окончания и наименование учебного заведения 1985 жыл В.И.Ленин атындағы Қазақ политехникалық институты
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/ Квалификация по специальности Металлургия өнеркәсібінің экономика және оны ұйымдастыру, экономист инженер  
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/ Ученая степень, ученое звание жоқ
Шет тiлдерiн бiлуi/ Владение иностранными языками Орыс тілі
Дипломатиялық дәрежесi/ Дипломатический ранг жоқ
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi, біліктілік сыныбы/ Воинское, специальное звание, классный чин, квалификационный класс жоқ
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/ Государственные награды, почетные звания жоқ
Арнайы тексеру нәтижелерi/ Результаты специальной проверки ҚР ҰҚК ОҚО бойынша департаментінің 08.01.2001 жылғы №0422 санды хаты
Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/ Дата принесения присяги государственным служащим 08.01.2001.ж
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/ Сведения о дисциплинарных взысканиях жоқ
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/ Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения) жоқ
Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/ Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения) жоқ
Мемлекеттік қызметшінің жұмысын бағалау нәтижелері туралы мәлімет (күні және бағасы)/ Сведения о результатах оценки деятельности государственного служащего (дата и оценка) Тоқсандық, жылдық «тиімді»
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/ Дата и результаты аттестации 15.05.2017 жыл атқаратын мемлекеттік лауазымына сай келеді
Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/ Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации ОҚО әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкеррлерді даярлау орталығы. 19.09.2014 жыл. №1459.

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию

Мөрдің орны Место печати

  1. II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Күні/Дата Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi/ Должность, место работы, местонахождение организации  
қабылданған/ приема босатылған/ увольнения
05.08.1983 29.08.1983 Жезқазған кен металлургия комбинаты
17.09.1985 22.10.1986 Қызылқұм аудандық қаржы бөлімі аға есепші
22.10.1986 05.08.1987 Қызылқұм аудандық қаржы бөлімінің халық шаруашылығын қаржыландыру аға экономисті.
05.07.1989 04.01.1990 Қызылқұм аудандық қаржы бөлімінің кірістер бөлімінің аға экономисті.
04.01.1990 04.10.1991 Қызылқұм аудандық қаржы бөлімінің халық шаруашылығын қаржыландыру аға экономисті.
04.10.1991 02.02.1997 Отырар аудандық қаржы бөлімінің аға экономисті
03.02.1997 04.01.1999 Отырар ауданы « Ынталы » орталау мектебінің есепшісі
03.07.2000 08.01.2001 Шымкент қалалық қаржы бөлімінің жергілікті бюджеттің орындалуын есептеу және есеп беру бөлімінің бас маманы болып құжаттары арнайы тексеруден өтіп келгенше қабылдансын.
08.01.2001 07.11.2001 Шымкент қалалық қаржы бөлімінің жергілікті бюджеттің орындалуын есептеу және есеп беру бөлімінің бас маманы
07.11.2001 23.03.2004 Шымкент қалалық қаржы бөлімінің халықты әлеуметтік қорғау қаржыландыру бөлімі бастығы
23.03.2004 19.01.2005 Шымкент қалалық қаржы бөлімі басқару аппаратын, денсаулық сақтауды және құқық қорғау органдарын қаржыландыру бөлімі бастығы
19.01.2005 11.04.2005 Шымкент қалалық қаржы бөлімі бюджет бөлімінің бас маманы
11.04.2005 07.09.2009 Отырар аудандық қаржы бөлімі бастығының орынбасары.
07.09.2009 Б.К.Д Отырар аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/ Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы):

Кенжебеков Амангали Мұратбекұлы

(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы __________________ _______ жыл «__» _____________ айы Подпись________________ «__» ____________месяц ________год

Мөрдің орны Место печати

  1. II. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІГЕ МІНЕЗДЕМЕ/ ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО

(мемлекеттік қызметші басқа лауазымға ауысқан жағдайда мемлекеттік қызметшінің басшысы толтырады/ заполняется руководителем государственного служащего в случаях перевода государственного служащего на другую должность)

Мінездеме/ Характеристика Баллдар/ Баллы
Қызмет этикасын сақтауы/ Соблюдение служебной этики
Жауапкершілігі және орындаушылығы/ Ответственность и исполнительность
Бастамашылығы/ Инициативность
Көшбасшылық қасиеттері және жұмысты ұйымдастыру қабілеті / Лидерские качества и способность организовать работу **
Мемлекеттік тілді білуі/ Знание государственного языка
Адамдармен тіл табысуы және командада жұмыс істей білуі/ Коммуникативность и умение работать в команде
Мемлекеттік қызметшіні сипаттайтын басқа да мәліметтер/ Другие сведения, характеризующие государственного служащего

** басшы лауазымдағы адамдар үшін/ для лиц, занимающих руководящие должности

Мөрдің орны Место печати

Мемлекеттік қызметшінің басшысы/ Руководитель государственного служащего: ____________________________________________________________________ (тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Лауазымы/Должность ________________________________________________ Қолы/Подпись ______________________________________________________ Күні/Дата _________________________________________________________

Мінездемемен таныстырылды/ С характеристикой ознакомлен (а): ____________________________________________________________________ (тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы/Подпись _______________________________________________________ Күні/Дата __________________________________________________________

Мінездемемен келіспеген жағдайда негіздеме/ Обоснование в случае несогласия с характеристикой: _________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/ Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы): ___________________________________________________________________ (тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Мөрдің орны Место печати

 
© 2017

Официальный Интернет-ресурс

Акимат Отырарского района